Kategorier
Jels Lokalråd

Lokalråd indkalder til generalforsamling

Jels Lokalråd afholder generalforsamling mandag den 24. august kl. 19.30 på Jels Motel & Sportscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
  4. Forelæggelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af repræsentanter til Landdistriktsrådet.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Evt.

Forslag til generalforsamlingen sendes senest 14 dage før generalforsamlingen til formanden: Anette Dons Jensen, Søndergade 49, Jels eller pr. mail til anette.dons@jensen.mail.dk.

Kilde: Jels.dk