Kategorier
Jels Lokalråd

Lokalråd starter sivlaug

Jels Lokalråd har taget initiativ til at starte et sivlaug. Sivlauget vil have til opgave at fælde samt begrænse sivenes vækst på uhensigtsmæssige og uønskede steder. Lauget skal samtidig styne og om nødvendig fælde mindre buske, træer m.m. langs søen og lave mindre reparationer på stier og broer, hvis der er tilslutning nok.

“Jeg havde fornøjelsen af at gå en tur med Svend Hansen, Skovridder for Lindet skovdistrikt, langs stien mellem Søvej og Vamdrupvej. Vi blev enige om at Svaneholm skal holdes fri for siv. Ligeledes skal vi tynde ud/fjerne siv langs søen forskellige steder”, fortæller Kristian Petersen fra Jels Lokalråd til jels.dk.

Svend Hansen har oplyst lokalrådet at Skov- og Naturstyrelsen vil lægge et lag grus ud på stien til foråret.

Lokalrådet har allerede nu fastsat en dato, hvor fældning af siv påbegyndes. Det er den 29. marts 2008 kl. 9.30. Men da Svend Hansen også har oplyst at det er bedst at fælde siv maj måned, da det er her sivene kommer med nye skud, så skal lauget efter det to gange til næste år. Anden gang der skal fældes bliver den 3. maj 2008 kl. 9.30.

“Vi håber at vi kan få nogle frivillige til at møde op med le og vaders på disse datoer, og vi ser gerne at man tilmelder sig på telefon 23 29 11 12”, slutter Kristian Petersen.

Kilde: Jels.dk