Kategorier
Jels Lokalråd

Generalforsamling i Lokalråd

Jels Lokalråd afholder den ordinære generalforsamling torsdag den 24. september 2015 kl. 19.30 i Foreningshuset ved Jels Søbad.

Dagsorden, er ifølge vedtægterne sådan:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
  4. Forelæggelse af årsregnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af repræsentanter til Landdistriktsrådet
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes underskrevet og med angivelse af navn og adresse, senest mandag den 10. september 2015, til: Jels Lokalråd, Niels Bendix Rasmussen, Nedersøparken 33, Jels, 6630 Rødding eller på mail til ide@jels.dk.

Kilde: Jels.dk