Kategorier
Generalforsamling Jels Lokalråd

Lokalråd har gjort status

Jels Lokalråd har i slutning af september afholdt sin årlige generalforsamling, hvor en veloplagt formand, Niels Bendix Rasmussen, i sin beretning redegjorde for de mange projekter og initiativer, lokalrådet har været involveret i, i løbet af det seneste år.

Hovedvægten har været på flere tiltag under temaet byforskønnelse, hvor det største projekt handler og fornyelse og forskønnelse af området mellem SuperBrugsen, busstationen og Jels Å, så der her skabes et attraktivt byrum til ophold både for byens borgere og turister. Dette arbejde foregår i samarbejde med SuperBrugsen og Vejen Kommune, og de første resultater kan allerede ses. I sommers var man f.eks. så heldige, at åen kunne renses for affald og krat og trævækst skæres ned gennem en stor indsats af frivillige, fordi den tørre sommer betød, at åen tørrede helt ud, og man var hurtig til at gribe denne chance. Arbejdet med projektet for midtbyen vil fortsætte i de kommende år.

Et andet initiativ har handlet om at genskabe et gammelt og populært udsigtspunkt ved Midtsø tæt ved landevejen, der var kendt som “Hvide Bænk”. I samarbejde med Naturstyrelsen og lodsejere sørgede frivillige for, at man nu igen kan nyde udsigten over søen fra dette sted, og der står sandelig også en hvid bænk der igen, efter den har været væk i årtier. Endelig har lokalrådet skaffet midler til, at der kan indkøbes professionelt maskineri til det lokale sivlav, så de effektivt kan begrænse den voldsomme vækst af siv og tagrør enkelte steder langs Nedersø, så der skabes udsigtspunkter og adgang til søen til glæde for alle. Dette sker naturligvis med tilladelse fra Naturstyrelsen.

Men lokalrådet har også arbejdet med flere andre områder. Bl.a. har man drøftet trafiksikkerhed med Vejen Kommune, og på baggrund af en borgerhenvendelse er der nu etableret hastighedsbegrænsning på Haderslevvej. Man presser også på for, at de sidste problemer omkring søbadet bliver løst, og der ikke skæres i midlerne til at holde området pænt og i orden. Desuden har lokalrådet selvfølgelig stået for årets nytårstaffel med uddeling af priserne for årets Jelsing og forskønnelsespris.

I det næste år vil Jels Lokalråd arbejde videre med projektet om forskønnelse af midtbyen, generel synlighed for byen, smukkere indfaldsveje og skiltning på stierne omkring søerne.

Jels Lokalråds formål er at samle, formidle og iværksætte idéer og projekter til gavn for borgerne, virksomheder, institutioner og forening i Jels og omegn. Man arbejder på at være den koordinerende kraft, der strukturerer og styrker initiativer, så de kan føres ud i livet, og der fokuseres på byplanlægning, kulturelle initiativer, erhvervsudvikling, sport, natur og fritid.

Kilde: Jels.dk