Kategorier
Årets prismodtagere

Taffel uddelte to Jels-priser

I går afholdte Jels Lokalråd for første gang et nytårstaffel i Jels Motel & Sportscenter. Baggrunden for taffelet var at foreningen manglede en begivenhed til uddelingen af de to Jels-priser, som foreningen plejer at uddele på julemessen. Men da julemessen blev aflyst, så måtte Jels Lokalråd tænke hurtigt, og det blev så til et nytårstaffel.

Omkring 20 af de lokale foreninger, som har til huse i Jels, var værter ved champagne og kransekage, og foreningerne havde alle en stand i Jels Hallen, hvor de kunne vise sig frem, og gæsterne kunne få svar på evt. spørgsmål, som de måtte have til foreningerne.

Omkring et par hundrede borgere var troppet op, og de kunne først høre en præsentation af alle foreningerne som var tilstedet, hvorefter Janus Lynggaard (formand for Jels Vikingespil) og Arne Jensen (formand for Jels IF) kunne fortælle lidt om hvad deres respektive foreninger har på programmet i 2015.

Efterfølgende fik Niels Bendix Rasmussen (formand for Jels Lokalråd) ordet, og han kunne bl.a. fortælle at Jels Lokalråd har en ny strategi og visionsplan i støbeskeen.

Den sidste i talerækken var Børge Baagø Hansen, som skulle afsløre hvem dommerkomiteen havde valgt som modtagere af de to priser – Årets Jelsing og Årets Forskønnelsespris.

For titlen som prismodtager til Årets Jelsing ønsker Jels Lokalråd at give vedkommende et skulderklap for en særlig positiv indsats for Jels og dens borgere, og for at gøre Jels kendt ud ad til.

I udvælgelsen af Årets Jelsing, hvor prisvinderen skiller sig afgørende ud, har komiteen lagt afgørende vægt på følgende positive egenskaber:

  • Årets prismodtager er Jelsborgere, der brænder for at være med til at gøre noget godt for Jels.
  • Gennem et stort frivilligt arbejde var målet at skabe et unikt projekt og sætte Jels på landkortet.
  • Indsatsen forpligtigede og stillede store krav til prismodtagernes troværdige samarbejdsevner og sammenhold.
  • Næsten alle i Jels og oplandet har på en eller anden måde været medinddraget i projektet.
  • Projektet har været under udarbejdelse og realisering de seneste 8 år.
  • Enormt mange frivillige arbejdstimer har prismodtagerne lagt i opgaven.
  • Det har til tider været et opslidende arbejde for prismodtagerne.
  • Resultatet er blevet et storslået unikt projekt til stor glæde for både lokale borgere og besøgende gæster i Jels, der både tilgodeser badelivet og et utal af oplevelses- og friluftsaktiviteter. Det vil være stærkt medvirkende til at gøre Jels kendt ud ad til og trække turister til byen, hvilket allerede efter den første sommersæson er bevist.
  • Prismodtagerne opfylder gennem sin vedholdende, krævende og loyal frivillig indsats på alle måder kravene til kåring som Årets Jelsing.

Årets Jelsing 2014 gik til den under Jels Lokalråd nedsatte søbadsgruppe, beståede af 12 personer. De 12 personer i gruppen var: Jesper Finnemann, Finn Smidt, Mette Fink, Hans Peter Paulsen, Hans Haustein, Søren Winsløw, Janus Lynggård, Arne Jensen, Niels Bendix Rasmussen, Lars Petersen, Jørgen Lastein og Børge Baagø Hansen.

Årets Forskønnelsespris 2014 gik til Jels Søbad, personificeret ved tidligere formand for Jels Lokalråd Jesper Finnemann.

I baggrunden for udvælgelsen af Jels Søbad som modtager af prisen, har dommerkomiteen lagt vægt på at søbadet fremstår i sit samlede anlæg med søbadshuset, foreningshuset, parkarealet og bade- og bådebroer som en stærk helhed, der i sin arkitektoniske udformning klart tilkendegiver de enkelte funktioner.

Søbadshuset og Foreningshuset er placeret med indbyrdes afstand langs Søvej og er synlige for passerende og gæster, men uden at være dominerende for stedet. Bygningerne placering ved det store og åbne parkareal mod søen, skaber en rolig overgang til naturen og Jels Nedersø, der understøtter stedets afslappende karakter.

Facadernes træbeklædning og jordfarver får hele anlægget til at “falde i” med omgivelserne. Glaspartier i foreningshuset giver god visuel kontakt til søen og til aktiviteter i og omkring vandet.

Det forældede og nedslidte Jels Friluftbad er genopstået som Jels Søbad, med nye og spændende aktiviteter.

Jesper Finnemann kunne desværre ikke være til stede ved overrækkelsen, men havde sendt sin mor, Inger Finnemann, som videregav Jespers takketale til forsamlingen.

Du kan se Ingolf Andersens billeder fra nytårstaffelet her.

Kilde: Jels.dk