Kategorier
Jels Lokalråd

Ny strategi og visionsplan præsenteres

Jels Lokalråd indkalder til den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 20. september kl. 18.30 i Foreningshuset ved Jels Søbad.

Dagsordenen ser ifølge vedhægterne sådan ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
  4. Forelæggelse af årsregnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af repræsentanter til Landdistriktsrådet
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes underskrevet og med angivelse af navn og adresse, senest tirsdag den 6. september til: Jels Lokalråd, Niels Bendix Rasmussen, Nedersøparken 33, Jels, 6630 Rødding eller på mail til ide@jels.dk.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.30, vil Jels Lokalråd præsenterer den nye Strategi og visionsplan for 2016 – 2024.

Jels Lokalråd er vært med kaffe og kage.

Kilde: Jels.dk