Kategorier
Borgermøde Jels Lokalråd

Informationsmøde omkring Jels Bymidte. Temaet var “Respekt for Jels Torv”

Jels Lokalråd har i tirsdags afholdt et informationsmøde omkring Jels Bymidte, med inviterede foreningsformænd og andre interesserede.

Temaet var “Respekt for Jels Torv”. Invitationen og indholdet se nedenfor og referat fra mødet vedhæftet.

Der vil på baggrund af dette møde, blive lavet en underskriftsindsamling og flere opslag følger på vores nye hjemmeside, som er færdig i morgen.

Kære foreningsformænd og andre interesserede !I de sidste mange måneder har lokalrådet været i dialog med Vejen Kommune om planerne for Torvet efter hotellet er revet ned. I dette forløb er vi senest blevet præsenteret for en løsning med 6 små huse i et plan med carport – nærmest et villakvarter midt i byen. Dette forslag har vi ad flere omgange påpeget det uhensigtsmæssige i, og det er noget, som lokalrådet absolut ikke kan bakke op om. I stedet ønsker vi, der bliver tænkt i løsninger, der hænger ordentligt sammen med resten af bymidten.

Derfor vil vi gerne indbyde jer til et informationsmøde tirsdag d. 8. juni kl. 19 i foreningshuset, hvor vi vil orientere jer om status for planerne og høre jeres mening om, hvordan vi i fællesskab kan påvirke kommunens planer for byens vigtigste plads. Vi er klar over, at det er med meget kort varsel, men pga. den igangværende politiske proces, er vi nødt til at arbejde hurtigt.Vi håber at se mange af jerPs. Husk at være testet til mødet, Jels Motel er åben mandag til den mulighed.Med venlig hilsenNiels Bendix RasmuusenJels Lokalråd

Referat af mødet: Lille informationsmøde

Tirsdag den 8. juni, 2021. Ca 25 fremmødte. Formanden for Lokalrådet, Niels, fremlægger alt materiale ang. Torvet/Hotellet, tilbage fra 2017.Det vil sige, kommunale møder, lokalrådet forslag og indsigelser.

Ole L.: hvem bestemmer at der skal bygges på Torvet?

Jørgen L.: når kommunen opkøber bygninger, ligger det lidt i aftaler, at der skal bygges noget, for at kunne tilbyde og tiltrække kommende borgere.

Lene L.: hvorfor vil man ikke flytte boligerne ud i udkanten, og derved give mulighed for at bruge torvet for alle borgere. Mangler at kommunen kommer med en behovsanalyse. Savner respekt for lokalrådet, set i forhold til formålet med lokalrådene. 

Claus M.: har bedt om aktindsigt i beslutnings grundlaget for torvet.

Peter L.: skal dokumenteres noget mere, hvad er det for en ”lokumsaftale” der er lavet med boligforeningen.

Jørgen L.: vi kan som sådan godt acceptere boliger på torvet, men ikke som parcelhuskvarter

Claus M.: forstår ikke Kongeåen vil være bekendt at komme med et sådant projekt, de har andre flotte byggerier.

Henning M.: Lyder som om der sidder enkelte personer i byrådet og bestemmer

Lars J.: man sætter en afløsning i gang for den tidligere lokalplan, hvor der ville være boligbyggeri bag hotellet. Nu afløser man denne lokalplan, hvor man kan bygge op til 1½ plan. Lokalplanen må skulle omskrives totalt. Der er slet ikke, fra kommunens side, gennemtænkt, hvad man kan bruge grunden til.

H.C.H.: er det kommunalbestyrelsen eller embedsmændene der tager beslutninger?

Jepser D.: de nye tegninger, fra kommunen, viser at der stadig ikke er tænkt torveplads ind. Ligner fuldstændig tidligere tegninger.

Claus M.: der skal piloteres, hvis der skal bygges på det grønne område, vil koste ca. 1 mill. måske mere. Hvem skal betale det?

Lene L.: hvem har udvalgt Kongeåen, skal det ikke i offentlig udbud ? Lene vil gerne undersøge dette. 

Finn S:. er Ravnbjerg og bymidten samme handel, der bliver lavet samme boligtyper. Bliver det kørt som en eller to sager ?

Jørgen L.: det er en sag.

Niels B.R.: Status på mødet med P. Rexen, Ole Slot og E. Fræhr – P.Rexen og Ole Slot, lovede at viderebringe Lokalrådets manglende accept til projektet og den process de har gang i, hvor Lokalrådet mere eller mindre er sat ud på sidelinjen.

Lars J.: der er ikke gennemtænkt hvad området skal bruges til før man laver lokalplanen.

Ole L.: er det muligt at påvirke processen ? 

Jørgen L.: det er politikerne der nu skal tage fat – borgmesteren synes det er et godt projekt, det mener andre ikke. 

Claus M.: skal der laves en underskrifts indsamling, at vi vil vide hvad der skal ske med vores bymidte, før der laves en lokalplan. Hvorfor kan der laves høje og flotte bygninger i omkringliggende byer?

Henning M.: det vil formentlig være billigere for kommunen at henligge det i græs.

Torben J.: det giver ikke mening rent økonomisk, 6 boliger kan ikke betale udgifterne. Savner logikken i kommunens projekt. Hvis det skal være rentabelt, skal man op på mindst 20 boliger.

Lars J.: kan man tørre piloterings udgifterne af på grundprisen?

Jørgen L.: har forsøgt at fortælle om”mosehullet”, har kommunen styr på det. Kommunen bliver ved med at argumentere, at der er rigeligt med plads til byggeri på torvet, dog vælger man kun at bygge 6 boliger.

Torben J.: er der bred opbakning til byggeri på torvet ?

Lene L.: vi ved ikke hvad vi vil have, da der ikke har været en orienterende proces. Et åbent byrum må være et must.

Ole L.: vi skal have åbnet op dernede, vi skal ikke kigge på små boliger.

Jørgen L.: kunne vi leve med de boliger, som lokalrådet har fremlagt, hvor der er plads til aktiviteter for byen befolkning?

John P.: vigtig at få hærvejsturismen med i planen. Vi kunne lave et ”kokkeprojekt” igen, som til Søbadet, samle penge ind, få Troldkærskolen til at bygge en form for hytter.

Torben J.: hvor højt må der bygges på torvet? Hvis nu der skal være boliger, hvorfor går man så ikke i højden, på denne måde kan der tages hensyn til mange ting.

Finn S.: i kommunens skriv står der 7-8 m, men i en ny lokalplan kan der jo bestemmes en tilladt højde.

Jørgen L.: der er kundegrundlag for at bygge i et plan, siger kommunen.Niels B.R.: hvorfor spiller man kun på et boligselskab ?

Peter L.: hvorfor ikke lave ejerlejligheder?

Brian J.: der er kommunalvalg i år, vi må kunne påvirke nu

Jesper D.: der var underskriftsindsamling og efterfølgende borgermøde omkring nedlukning af overbygningen på Jels Skole, for år tilbage, det blev kørt igennem og skolen fik lov at beholde deres overbygning. Kan kommunen bare køre dette, omkring torvet, igennem?

Henning M.: interessant at få beløb at vide, i forhold til salg af grunden, hvad koster det kommunen ? Kan vi som borgere kan købe grunden?

Lene L.: arrogant at kommunen ikke lytter til, at der faktisk var stor interesse for køb af hotellet for år tilbage.

Børge B.: var med i Søbadsbyggeriet og torvets proces ligner nøjagtigt det samme. Lokalrådet bliver fejet af banen. Det er endnu ikke detaljerne vi skal se på, vi skal med i processen – er igen blevet koblet af. Os der er samlet i aften, må være menings dannede. 

Claus M.: vis respekt

Henning M.: vil man tillade et sådant byggeri i tilsvarende byer ?

Lars J.: respekt for bymidten, var i den tidligere lokalplan, nu smider man det hele over bord.

Jørgen L.: hvad synes I om kommunens forslag til boligerne og fælles huset, det er to sager.

Ole L.: lokalrådet skal have medindflydelse ved forhandlinger. Finn S.: det handler om at få lavet så meget ”larm” som muligt

John P.: vi må have politikerne på spil. Skal der bygges huse dernede?

Niels B.R.: det er ufravigeligt, at der skal bygges dernede.

Lene L.: vi skal have processen stoppet nuKan hurtigt lave en digital underskriftsindsamling med en borgers navn. Lene laver et udkastBørge: der kommer lynhurtigt følelser med, men nogle enkelte embedsmænd overhører lokale til fordel for 6 boliger. Det er en proces hvor der overhovedet ikke er taget borgerinddragelse med.

Henning M: kommunen får jo aldrig deres penge hjem igenJørgen L.: kommunen får 5,8 mill, så skal der betales 4 tilbage!!!

Claus M.: vi skal lynhurtigt have noget i medierne

Finn S.: snak med politikerne, ved de hvad kommunen har gang i?

Børge: er der nogen fra kommunen der er orienteret omkring mødet i aften. Foreslår at kontakte kommunen omkring dette, med korte ord fortælle, hvad der rører sig i befolkningen. Processen er fuldstændig underkendt fra de tilstedeværende. 

Jesper D.: er Finns tegninger offentlig gjort? Evt boligforeningens forslag, sammenholdt med Finns. Det vil dog være svært at få mening med tegningerne uden forklaring. Optimalt at få Finns tegninger frem og kort forklaring

Torben J.: god ide´med Børges forslag, at tage fat i processen. Holde det simpelt og underskiftsindsamling omkring processen.

Henning M.: bakke op omkring lokalrådet på FB 

Børge: foreslår at kontakte Landdistrikternes Fællesråd og have dem med på banen.

Lene L og Børge sammensætter skriv til medierne og kommunen.

Venlig hilsen

Niels Bendix Rasmussen