Kategorier
Jels Hotel Jels Lokalråd

Lokalråd arbejder for udviklingen af midtbyen

Jels Lokalråd har løbende dialog med Vejen Kommune om udviklingen i Jels. Det gælder også i forbindelse med de to kommende projekter på Ravnbjerg og i midtbyen.

“Vi har aftalt med Vejen Kommune og Boligselskabet Kongeåen, vi i lokalrådet kommer med i processen om at forme området omkring hotellet. Der er således aftalt et opstartsmøde den 11. marts, hvor vi alle tre parter mødes og præsenterer vores forskellige overvejelser. Som vi forstår det er der endnu ikke tegnet noget, men alene fra boligselskabet og kommunens side gjort sig nogle overvejelser”, forklarer Niels Bendix, formand for Jels Lokalråd.

Jels Lokalråd vil i løbet af foråret invitere til et borgermøde om idéerne og tankerne. Mødet vil blive holdt sammen med Vejen Kommune, og borgerne vil således blive inviteret ind til at komme med idéer til udviklingen.

Lokalrådets overvejelser på nuværende tidspunkt fremgår nedenfor med kursiv.

“Vi tror der er en positiv vilje til at imødekomme noget af det, og ser frem til dialogen. Det bliver spændende at få sat gang i udviklingen og få ryddet op efter et henfaldet hotel, som ikke pynter i byen længere”, slutter Niels Bendix.

Baggrund
I forlængelse af Jels Lokalråds Strategiplaner, først Strategi og visionsplan 2007 til 2015 og siden Strategi og visionsplan 2016 til 2024, har Jels centrale bydel med udgangspunkt i Jels Hotel har været genstand for forskellige ønsker til fremtidig anvendelse, alle med udgangspunkt i, at området og bygning fortsat skulle være offentlig tilgængelige.

Da muligheden for ændring af hotellet til andet formål lod vente på sig, og der samtidig opstod mulighed for at arbejde med nye opholdsarealer ved åen overfor Brugsen, fasedelte vi udviklingen af midtbyen, så første etape skulle være opholdsarealerne ved åen og næste etape skulle være hotelgrund og busholdeplads. Første fase med grønne opholdsarealer og ny bro over åen er gennemført med succes.

Anden fase tager udgangspunkt i bevarelse af Jels Torv i dens nuværende størrelse og beliggenhed i forhold til kirke og veje omkring torvet. I dag danner Jels Hotel “ryg” på torvet og er med til at definerer byrummet omkring det. Ved nedrivning af hotellet åbnes der til arealerne bagved, som i dag fremstår uden klar struktur. Et boligselskab planlægger at opføre boliger i en del af området, hvilket kan medvirke til at fastholde bystruktur på stedet.

Forslag
Lokalrådet ønsker at skabe en ny rummelig sammenhæng med udgangspunkt i torvet og via åen og den nye gangbro til de grønne opholdsarealer ved Brugsen, styrkes sammenhængen på tværs af bymidten og et nyt byrum opstår.

Et byrum der også er en visuel og grøn forbindelse med tilstrækkelig luft omkring sig, så den indbyder til færdsel og ophold.

På torvet opføres en ny bygning i et let udtryk med front mod torv og kirke og danner ny “ryg” for torvet mod bagvedliggende bebyggelse. Som en scene mod publikum. Bygningen forestilles som en åben/ eller delvis åben bygning med et stort favnede tag, der dels skaber læ og giver ophold, dels giver bygningen et markant ydre, der skal modsvare dets status som en ny samlede bygning på Jels Torv, til brug for turister og byens borgere som helhed.

Byrummet med hus åbner op for lettere at arrangere event på Jels Torv, såsom torvedage, små markedsdage med boder, musikarrangementer, udeservering – måske vor lokale pizzaforretning/ andre aktører, foreningerne mv. Spejder der sælger juletræer ved juletid – ja mange ting kan tænkes.

I bygningen skal indtænkes særlig plads til hærvejsturisterne, som vi oplever, mangler et sted i Jels, både til hvil og til information om Jels og byens historie. Udformning af dette vil ske i samarbejde med Vejen Kommune og deres indsats for hærvejsturisme generelt i kommunen.

Med gennemførelse af anden etape og sammenbindingen med første etape vil Jels få et nyt sammenhængende byrum, der styrker livet på torvet og “bo kvaliteten” i Jels, og dermed bliver det mere interessant at søge til Jels for at bo både som lejer eller som ejer.