Kategorier
Jels Lokalråd

Fælles front i Jels mod »Helhedsplan for skolevæsnet«

Vejens Kommunes »Helhedsplan for skolevæsnet« blev ved sin offentliggørelse i dette efterår mødt med undren og megen modstand blandt foreninger, borgere og bestyrelser i Jels.

Allerede i oktober indledtes derfor et samarbejde på tværs af foreninger og bestyrelser – med det ene formål at overbevise politikerne i Vejen Byråd om det uhensigtsmæssige i, at flytte overbygningen (fase 3) fra Jels Skole til Rødding Skole.

Hovedaktørerne i samarbejdet er Skolebestyrelsen for Jels Skole, Jels Lokalråd, Jels Erhvervsforening og Venstre i Jels, og disse har mødtes ved en række møder hen over efteråret for at koordinere indsatsen.

Af tiltag kan bl.a. nævnes møde med borgmester Egon Fræhr, møde med den lokale politiker Birgitte Wind samt planlægning af og afholdelse af borgermøde i Jels Motel og Sportscenter med deltagelse af godt 300 borgere.

Den massive lokale modstand mod flytningen af fase 3 er tidligere udtrykt gennem stor tilslutning til underskriftindsamlinger, Facebook gruppe samt demonstration og borgermøde. For at synliggøre denne modstand endnu engang valgte parterne at samle de lokale høringssvar i et trykt skrift, som afleveres til byråd og embedsmænd i den første uge af det nye år.

Det samlede høringssvar fra Jels rummer indlæg fra otte foreninger/bestyrelser samt syv privatpersoner. Det er lavet i et flot layout og indeholder udover tekst også farvefotos og underbyggende talmateriale. I høringssvaret belyses konsekvenserne af en fase 3 flytning fra Jels, og der argumenteres for det modsatte ud fra mange forskellige vinkler. Hele høringssvaret offentliggøres efter den 7. januar, men som hovedtræk nævnes:

  • Ingen økonomisk gevinst ved flytning af fase 3.
  • Dokumentation for høj faglighed og høj andel af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse efter Jels Skole.
  • Ingen dominoeffekt i forhold til helhedsplanens øvrige punkter.
  • Markant elevfremgang for Jels Skole i de kommende år.
  • Miljømæssige konsekvenser ved at flytte op mod 150 elever dagligt.
  • Konsekvenser for et veletableret erhvervsliv i kommunens 5. største by.
  • Konsekvenser for Jels som udviklings- og bosætningsområde.
  • Konsekvenser for idræts- og øvrige foreningsliv i byen.
  • Konsekvenser for kirkesamarbejde og konfirmation.

I Jels er der naturligvis forventning om, at samtlige medlemmer af byrådet sætter sig grundigt ind i ovennævnte høringssvar, inden de træffer endelig afgørelse om fremtiden for Jels Skole og by.

Repræsentanter fra de lokale foreninger og bestyrelser, var samlet for at se det samlede høringssvar fra Jels, inden det blev afleveret til Vejen Kommune.

Repræsentanter fra de lokale foreninger og bestyrelser, var samlet for at se det samlede høringssvar fra Jels, inden det blev afleveret til Vejen Kommune.

Kilde: Jels.dk